Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

Uzun süredir konuşulan, tartışılan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun girişimiyle başlayan ve düzenlenen “Spor Çalıştayı” sayesinde bugünlere gelen yasa teklifinin ilk imzaları, eski futbolcu milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı tarafından atılmıştı.

Yasayla getirilen önemli düzenlemeler şöyle:

– Spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkarak anonim şirket olarak tescil edilmelerinin önü açılacak. Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanacak.

– Spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi 1 milyon liradan az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirebilecek.

– Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10’u kadar borçlanabilecek. Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

– Spor kulübü yöneticileri; mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.

– Nefret ve ayırımcılık suçlarından mahkûm olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim ve kurullarında yer alamayacak.

– Futbolcu ile imzalanacak menajerlik sözleşmesinin noterde yapılması zorunlu olacak. Menajerlik sözleşmesi en fazla iki yıl için yapılabilecek. Fiil ehliyetine sahip olmayan küçükler için vasi veya velayet sahibinin imzası bulunmak zorunda olacak.

– Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri, ücret sınırlamalarına uymamaları durumunda bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

– Federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu yer alacak. Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Yer alan düzenlemeler kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmayacak.

– Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri teklife göre tescil edilerek, spor faaliyetlerine katılabilecek.

– Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı haklarında kovuşturma yürütülen kişilerin görevden uzaklaştırılması durumunda yerleri yedek üyelerle tamamlanacak.

Iniesta’nın Barça formasıyla son golü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.