Binaların yıkımına ait yönetmelik 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek

Yönetmelikle, afetler sonrası “acil“, “İmar Kanunu kapsamında yönetimlerce yapılacak” ve “tescilli” yapıların yıkımları hariç, yapı ruhsatına tabi olan tüm binalar ve istinat duvarlarının yıkımlarının, Bakanlıktan yetki evrak numarası alan, mesleksel ve teknik yeterliliklere nazaran sınıflandırılan yıkım müteahhitleri tarafından yapılması mecburî olacak.

Bakanlıkça düzenlenen Yıkım Müteahhitliği Yeterlik Sistemi’ne dahil olmak isteyen gerçek ve hukukî şahısların müracaatları Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüklerine yapılacak, yıkım süreçleri yıkım müteahhidi ve şantiye şefi sorumluluğunda, fenni mesul nezaretinde yürütülecek.

Yönetmelikte, yıkım süreçleri başlamadan evvel izlenmesini gereken kademeler ise şöyle sıralanıyor:

  • Yıkıma başlanmadan evvel belediyelerden yıkım ruhsatı alınacak. 
  • Yıkım ruhsatı, İçişleri Bakanlığının Mekansal Adres Kayıt Sistemi üzerinden düzenlenebilecek. 
  • Yıkım sürecinin öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılacakları açıklayan ve yıkımın bir nevi projesi olan yıkım planı farklı meslek disiplinlerinin de katkısıyla inşaat mühendisi müellif uyumunda hazırlanacak. 
  • Yıkım planında yapı etrafında etkilenebilecek yapıların ve trafik güvenliğinin hangi önlemlerle sağlanacağı ve hangi yıkım tekniğinin kullanılacağı belirtilecek. 
  • Müteahhit, yıkım faaliyetlerine başlamadan evvel güvenlik ve etraf müdafaa önlemlerini alacak. 
  • Kontrollü patlatmalı yıkımlarda yönetim 7 gün öncesinden başlamak üzere halkı bilgilendirerek, gerekli duyuru ve ikazları yapacak, kolluk ve acil yardım takımlarının mahalde bulunmasını sağlayacak.
  • Yıkım işleri seçici yıkım sistemiyle yapılacak. 
  • Yeniden kullanılabilecek yahut geri dönüşüme tabi materyaller ayrılarak geri kazanımı sağlanacak. 
  • Yıkım işlerinin ruhsat aldıktan sonra 3 ay içerisinde tamamlanması gerekecek.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.